MASONLARIN OYUNU 1-ci hissə (PUL)

Pul hər birimiz üçün həyatın ayrılmaz hissəsidir. Pul indiki zamanda insanların müxtəlif təlabatlarını ödəmək üçün lazımdır. Əlbəttə pulla hər şey almaq mümkün deyil, lakin bir neçə yüz minlə problemlərin həlli daha asan tapılır.

Pulun sadə olmağına və adət almağına baxmıyaraq onun çoxlu sirri var. Dünya maliyyə sistemini idarə edənlər bu sirlərin açılmasına heçdə tələsmirlər.

Özünüzə bir million dollar çap edə bilrəsiniz?

Kenedini kim öldürdü?

Çoxlu müharibələrin səbəbi nədir?

Bütün insanların zəngin olması mümkündürmü?

Bügün biz sizə təəccüblü faktlar danışacağın, bizimlə qalıb kanala abunə olun!

PULU KİM ÇAP EDİR?

Əksər insanlar pulun dövlət tərəfindən verildiyini düşünürlər, əslində isə bu belə deyil, Əksər dövlətlərin pul təminatı üzərində nəzarəti yoxdur. Pulu çap etmək kommersiya strukturlarına məxsusdur.

Məsələn birləşmiş ştatların milli valyutanı buraxmaq hüququna federal ehtiyat sistemi FES malikdir, bu özəl bir təşkilatdır, Abş-ın böyük özəl banklar tərəfindən yaradılmış səhmdar cəmiyyətidir. Lakin həmişə belə olmayıb, çap dəzgahını qazanmaq üçün bankirlər yüz illərlə çalışmalı olublar. Bankirlər və sahibkarlar beynəlxalq sülaləsinin banisi Mayer Anjeli Rotşild deyib ölkədə pul buraxılışına nəzarət etmək üçün mənə imkan verin və mənim üçün fərqi yoxdur kim onun üçün qanun yazır. Amma bankirlər üçün belə miqyaslı fırıldağı həyata keçirmək heçdə asan olmamışdır. məqsədlərinə çatmaq üçün onlara bir neçə əsr tələb olunub.

İdeya ondan ibarətdir ki, pulu çap edən kommersiya bankı yaradıb dövlətə faiziylə borc versilsin yəni kredit. Bankın özəl olmasını bildirməmək üçün isə onlar bankı federal adlandırdılar, yəni insanlar düşünsünlər ki bank dövlətə məxsusdur.

1913-ci ilin dekabr ayının 23-də milad tətilində konqresmenlərin əksəriyyəti istirahət edəndə Federal ehtiyat sistemi üçün konqres vasitəsi ilə, prezident Vilson qanun imzalayıb. Prezident Vilsonun bankirlərlə gizli sövdələşməsi olub hansı ki onun prezident kampaniyasını maliyyələşdiriblər. Sonra Vilson olanlara görə peşman olub, və bildirib ki mən təsadüfən öz ölkəmi dağıtdım.

1944 ci ildə bankirlər dünyaya ağalıq edə biləcək dərəcəsina qalxdılar. Bretton-Vuds razılaşmasında bildirildi ki dollar artıq qızılla deyişilmir. Nəticədə abş dolları qızılla yanaşı dünya pulu statusun aldı. Beləliklə dollarlaşma nəticəsində, iqtisadi ölkələrdə pulun çıxarılmasına nəzarəti itirdilər və federal ehtiyyat sisteminin nəzarətinə keçdi.

Bankirlər pulu çap etmək üçün dünya monopoliyası yaratdılar, dovlətə və ya adi şəxslərə pulu çap etmək sərt şəkildə icazə verilmir. Beləliklə pul çap etmək olar ama bizə yox.

Ən yaxşı qul odur ki özun azad hesab edir. Siz soruşacaqsınız ki ne fərqi var pulu kim çap edir əsas odur ki istifadə edə bilək. Amma hər şey elə də sadə deyil, əsas hiylə ondan ibarətdir ki, pul dövlətə borc verilsin, yəni müəyyən faizlə kreditə. Tutaq ki dövlətə bir milliard dollar lazımdır, o kağızları almaq üçün isə dövlət pulları faiziylə qaytarmalıdı və veksel şəklində girov qoymasına məcburdu.

Məsələn əgər kredit üzrə faiz dərəcəsi beş faizdirsə zamanla dövlət 105 milliyard dollar qaytarmalı olacaq, və problem ondan ibarətdir ki 5 milliyard cismən yoxdur çünki 100 milliyard çap olunub, yəni pul vaistəsi ilə borcu bağlamaq mümkün deyil. Burda isə iki yol qalır, girovda olanı vermək və ya yeni kredit götürmək, vəziyyət isə hər dəfə götürdükcə cətinləşir.

Maliyyə problemlərindən dovlet özünü çıxartmaq üçün  həmin sxemlə müxtəlif bankları kreditləşdirir, banklar isə əhalini kreditləşdirir, hər adımda isə faiz dərəcəsi artır. Bu zəncirin və ya piramidanın sonu isə adı insanlardır hansı ki bir hissəsi yüz faiz ehtimalla borcların ödüyə bilmədiyləri üçün hər şeylərin itirəcəklər

Beləliklə ildən ilə olkə əhalisi borc götürüb  öz mülkiyyətini kreditorlara verir gündən günə isə özü kasıblayır. Bu prinsiplə qurulan maliyyə sistemi bir neçə faiz ən varlı adamları nəzərdə tutur və bir neçə milliyard insan götürdüyü borcun gizli faizini odəmək üçün məcbur olub qəpik quruşa işləyirlər. Belə ki bu sistemle hamı varlı ola bilməz, ama hər şey başqa cürdə ola bilərdi.

Tarixdə öz vətənin və əhalisin quldurluğ maliyyə kabalasından xilas etməyə çalışan qəhramanlar olub Djon Kenedi ABŞın  federal ehtiyyatına qarşı üsyan edən axrıncı prezident olub.

4-ü iyun 1963 ci ildə Kenedi özəl peçat maşının sökülməsi üçün plan qurmağa başladı. O ABŞ dövlətinə pul çap etməsinə hüqüq verən 11110  saylı sərəncam imzaladı, hansı ki ABŞ hökumətinə Federal Ehtiyat Bankından kənar pul çıxarmaq hüququ verirdi.

Kenedi gizli cəmiyyətlər haqqında ölümündən qısa bir müddət əvvəl çıxışında bunları söyləmişdi. “Biz gizli cəmiyyətlərə və dünyanın hər yerində olan bağlı konfranslara qarşı çıxırıq. Bizə qarşı amansız gizli razılaşmalar keçirilir, hansı ki gizli vasitələr ilə öz təsir dairəsini genişləndirirlər”.

Fedin hökmdarları bunu qorxunc xəyanət hesab etdilər, çünki onu prezident qoymuşdular. FED-i yaradanların ən qorxduğu şeyi Kenedi etdi. Bir neçə ay sonra, 22 noyabr 1963-cü ildə Kenedi öldürüldü.

Yeni prezident Lindon Conson elə ilk növbədə Kenedinin əmrin dayandırdı

Kenedidən sonra heç bir prezident bankirlərə müqavimət göstərməyə cəsarət etmir.

Bütün dünyanın dollardan aslı olmasının əsas səbəblərdən biridə odur ki, demək olar ki planetdə bütün neft və qazı almaq üçün dollarla hesablamaq lazımdır. Və dolları dünyada təbabatda saxlamaq üçün, ABŞ özünə zəmanət verməyə çalışır ki, neft ixrac edən ölkələr öz neftini dollarla satmağa davam etsinlər. Lakin, böyüklüyünə görə dünyada neft ehtiyatı üzrə ikinci yerdə olan İraq, 6 noyabr 2000-ci ildə avro ilə hesablamağa keçdi. ABŞ İraqdakı təsirini bərpa etmək üçün çoxillik cəhdlərinə baxmayaraq, Avroya keçdikdən sonra, müharibə qaçılmaz oldu.

2002-ci ilin iyul ayında BVF-dan xəbərdarlıq gəldi ki, dollar iflas həddindədir. Bir müddətdən sonra ABŞ-ın vitse-prezidenti Dik Çeyni İraqda kütləvi qırğın silahlarının olması barədə elan etdi. ABŞ-da bunu bəhanə edib 2003-ci ilin martın 19-da İraqa hücum etdi. Həmin ilin iyunun 5-də ABŞ dollarla neft ticarətini yenidən bərpa etdi.

Bəli! Belə məlumatlardan sonra ABŞ-da vəziyyət çox pis görünür. Bəziləri deyə bilərlər: «Yaxşı ki, biz Birləşmiş Ştatlarda yaşamırıq». Bəs görəsən digər ölkələrdə vəziyyət necədir?

Rusyada yalniz Rusiya Federasiyasının mərkəzi Bankı tərəfindən pul çap olunur , yəni Rusya banki, hansı ki hüquqi şəxsdir, yəni o dövlətə məxsus deyil.

Ukraynada da vəziyyət eynidi, Ukrayna milli Bankı özəl bankdır. İngiltərənin əhalisini çaşdırmaq üçün isə onların Bankın sadəcə İngiltərə Bankı adlandırdılar. Milli sözü Rotşild əiləsinin sevimli fırıldaqlarından biridir, necə ki ABŞ-da federal olduğu kimi. Gördüyümüz kimi bir çox ölkələr, və milyardlarla insan dünya maliyyə fırıldağının qurbanı olub.

BVF Və DÜNYA BANKININ YARDIMI

Dünya bankı və BVF hələ altmışıncı illərdən üçüncü dünya ölkələrinə dollarla kredit verirlər. Onların siyasəti ondan ibarətdir ki, mümkün qədər çox dollarla kredit verilsin, ama biz artıq bilirik ki, belə krediti ödəmək mümkün deyil. Nəticədə bu ölkələr faizi artan əbədi borca girirlər. Üstəlik bu pullar əhaliyə çox nadir hallarda çatır, çünki bu pullari daha çox müqavilə üzrə özəl xarici şirkətlər alırlar. Nəticədə, öz milli sərvətlərini dövlətlər dəyər-dəyməzinə verirlər. İnkişaf etməkdə olan ölkələrə yardım əslində İqtisadiyyatə böyük zərər vurur.

İNFLYASİYA

Biz inflyasiya barədə xəbərlərdə hər gün eşidirik, amma əslində inflyasiya nə deməkdir? Ən dəqiq müəyyən edilməsini 1964 ilin xarici lüğətində tapmaq olar. İnflyasiya, əmtəə dövriyyəsinin tələbatından artıq miqdarda pulun dövriyyəyə buraxılması nəticəsində dəyərdən düşməsi deməkdir. Yəni pulun dəyərdən düşməsi onun çoxluğun bildirir, kobud şəkildə desək pulu çap etməklə.

Hər dəfə çap dəzgahı işə salanda, əhali öz pullarını itirir. Məsəliyə baxılarkən, əslində bu gizli oğurluqdur. Əgər bu məsələnin dərinliklərinə getsək, görünür ki çap dəzgahı dövlət kredit üzrə borclarını dünya kreditorlarına qaytara bilsin deyin işə salırlar. Nəqədər kredit üzrə faiz çoxdursa, bir oqədərdə pulu çap etmək lazımdır. Belə çıxır kredit üzrə faiz dərəcələri İnflyasiyanın həcmindən asılı deyil, tam əksinə, qaytarılmalı kredit üzrə faiz ölkədə inflyasiyanın sürətini müəyyən edir. Məsələn, əgər sizin ölkədə kredit üzrə faiz dərəcəsi illik 20 faizdirsə, onda real inflyasiyada təxminən belə də olacaq. Dəyişmə nisbətən digər valyutalara qarşı ola bilər. Amma ümumilikdə valyutanın dəyərsizləşməsinin sürəti minimal belə olacaq.

 KƏNARDAN ÇAP

FESin auditi ilk 100 ildə 2011-ci ildə keçirildi. Onun nəticələri rəsmi yayımlandı və dünyada ən azad amerika mətbuatı tərəfindən uğurla susduruldu. Bu auditdə bildirilir ki, 2008-ci ildə krizis zamani və sonra FES məxfi şəkildə 16 trillion dollar çap edib öz banklarına paylayıb, onlar isə bu ağlasığmaz məbləği öz bankirlərinə paylayıblar. FES bu əməliyyatı kreditləşmə adlandırdı ama bir sentdə qaytarılmadı, baxmayaraq ki, borc faizsiz idi.

16 trillion dollar dünyada ən böyük iqtisadiyyatı olan ABŞın illik büdcəsindən çoxdur.

Bir saniyəye, bu pullarnan dünya problemi olan aclığın tamami ilə kökünü kəsmək olardı.

Ama əslində, bu ona gətirib çıxardı ki, həmin anda kimin dolları varıydısa öz pullarının xeyli hissəsini itirdilər.

Bu vəziyyətlə əlaqədar bir çoxlarının tam məntiqli və qanunauyğun sualı yarana bilər. Niyə prezident, hökumət və ölkə rəhbərləri bu sistemi dəyişmirlər, axı onlar bu vəziyyəti düzəldə bilərlər, yəni onlar bu problemin əhəmiyyətini başa düşmürlər, ya da ümumiyyətlə, bu problemin olduğunu bilmirlər?

Cavab sadədir, bu insanlar fırıldaqın bir hissəsidir, və hakimiyyətə insanlara kömək etmək üçün yox, mövcud sistemi saxlamaq üçün gəliblər.

Nə dərəcədə ölkə rəhbərləri inandırıcı və alovlu sözlər danışsalarda, onlar insanları quldarlığa aparan şəxslərdi və öz xalqlarının cəlladlarıdı, çünki hakimiyyət dövründə qaldırılan problemləri həll etmirlər.

Sadə dillə desək, onlar nəzarətçidirlər, onların məqsədi həqiqətən mühüm məsələlərdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaqdır, hansıki uğurla nail olurlar. Satılmış kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edərək onlar insanlar arasında düşmənçilik yaradırlar, və əslində nə baş verdiyin insanlar anlamasınlar deyin önəmsiz və xırda məsələlərə diqqət cəlb edirlər.

Ölkədə hökumət xalqın mənafeyinə qarşı olduğunu necə müəyyən edək?

…..Dövlət Bankı ölkəyə məxsus deyil.

…..Dövlət valyuta emissiyasına nəzarət etmir.

…..Ölkədə kredit üzrə faiz 0 dan çoxdur.

…..Dövlət BVFdan və Dünya Bankının köməyindən istifadə edir.

Düşünmək zamanıdır!!!

Onda Neyləmək Olar?

İnsanların yaxşılığı üçün qurulmuş maliyyə sistemi necə olamlıdır?

Dövlət valyutanın emissiyasın tam idarə etməlidir, və əgər valyutanın real dəyəri artıbsa yalnız o halda emissiyaya yol verilə bilər.

Banklar kreditorlar kimi yox investorlar kimi çıxış etməlidirlər, onda banklar hər bir müəssisənin uğuruna maraq göstərib və biznesin inkişafına hər vasitə ilə kömək edəcəklər.

Kredit əvəzinə, bütün vətəndaşlara faizsiz maliyyə yardımı sistemi olmalıdır.

ELƏ İNDİ NƏ ETMƏK OLAR?

 Ən əsası odur ki, hər birimiz baş verənlərə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırıq, çünki sistemin bünövrəsi milyonlarla adi insandı, təməli biziksə, deməli bizdə bunu dəyişə bilərik.

Əsas sadə qaydalara riayət etmək lazımdır.

—Tam kredit sistemindən imtina etmək lazımdır. Kreditdən istifadə edərək siz özünüzə və insanlara zərər vurursunuz, siz vint olursuz hansı ki sistem onsuz işləyə bilməz.

—Əgər sizə biznes üçün başlanğıc kapitalı lazımdırsa, investor axtarın.

—Əgər siz kredit götürmüsünüzsə bağlayın və yenisini götürməyin.

—Depozitə pul qoymayın, bu da bank sisteminin bir hissəsidir, hansı ki bunsuz işləməyi çox cətinləşir.

Bu məlumatı doğmalarınızla və dostlarınızla bölüşün.

Öz gələcəyinizin və bütün insanların gələcəyi üçün yaxşılıq edin.

Share

You may also like...